Hiển thị tất cả 8 kết quả

Kem hộp cao cấp

Hộp đậu xanh 450ml

50,000VNĐ

Kem hộp cao cấp

Hộp đậu xanh 900ml

80,000VNĐ

Kem hộp cao cấp

Hộp khoai môn 450ml

50,000VNĐ

Kem hộp cao cấp

Hộp khoai môn 900ml

80,000VNĐ

Kem hộp cao cấp

Hộp sầu riêng 450ml

50,000VNĐ

Kem hộp cao cấp

Hộp sầu riêng 900ml

50,000VNĐ

Kem hộp cao cấp

Hộp sữa dừa 450ml

50,000VNĐ

Kem hộp cao cấp

Hộp sữa dừa 900ml

80,000VNĐ